Databriller

Vi hjelper deg med gunstig avtale på databriller for bedriften

Arbeidsdagen preges av mange timer foran dataskjermen og mer eller mindre statiske arbeidsstillinger. Med en riktig tilpasset databrille oppleves synshverdagen mye mer komfortabel, og jobben går lettere.

5 gode grunner til å velge databriller fra oss

  1. Konkurransedyktige priser og forutsigbare kostnader
  2. Lokal service der bedriften din er
  3. Databriller tilpasset hver enkelt ansatt
  4. Alle krav fra arbeidsmiljøloven dekkes med avtale på databriller hos oss
  5. Råd og veiledning om riktig bruk av databriller i alle arbeidssituasjoner

Databriller er den beste løsningen foran dataskjerm

Person med databriller foran dataskjermIndividuell tilpasning av databriller til hver enkelt ansatt gir flere fordeler:

  • Brillen blir tilpasset forholdene på den ansattes arbeidsplass, og fungerer derfor bedre enn private briller
  • Riktig tilpassede databriller gir klarere syn og hjelper til å ivareta en mer riktig arbeidsstilling
  • Optimal synskomfort gjør at man blir mindre sliten i øynene og er en viktig kilde til fornøyde og effektive ansatte

Hvorfor progressive briller ikke er så gode foran skjerm

Person med progressive briller foran dataskjermProgressive briller er veldig nyttige i mange sammenhenger, men oftest ikke foran dataskjerm. I motsetning til databriller fører bruk av progressive briller foran skjerm til at mange får en dårlig og ergonomisk feil sittestilling.

Glasset i progressive briller har varierende styrke for at du skal kunne se bra på forskjellige avstander. Feltet for å se best på nært hold er nederst i brillen, og dette gjør at du fort blir sittende med hodet litt opp for å se klart på dataskjermen. Dette kan gi muskelspenninger i nakke og skuldre, og kan gi helseskader over tid.

Hvorfor avstandsbriller briller ikke er så gode foran skjerm

Person med avstandsbriller foran dataskjermAvstandsbriller er "vanlige briller" laget for å se godt på lang avstand (mer enn 6 meter). Dataskjermen står nærmere, og du har derfor behov for en brille som er tilpasset arbeidsavstanden. Dette gjelder særlig når du er over 40 år.

Rundt 40-årsalderen begynner den delen av øyet som fokuserer å bli mindre fleksibel, og det fører til at vi etterhvert må se "over kanten" på vanlige avstandsbriller for å se det om er nærme. Dette fører igjen til en dårlig arbeidsstilling som kan gi helseskader over tid.

For yngre arbeidstakere kan det fungere fint kun med avstandsbriller siden den delen av øyet som fokuserer fortsatt er fleksibel, men også de kan trenge databriller. Dette kan en optiker vurdere.

Regler for arbeidsgiver i forhold til databriller:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal dekke utgifter i forbindelse med å undersøke om arbeidstaker trenger databriller, og dekke innkjøp av briller etter behov. Dette gjelder alle arbeidstakere som bruker en vesentlig del av arbeidstiden foran en skjerm.

Det er ikke satt noen beløpsgrense for innkjøp av databriller, men utgangspunktet er at de må ha den funksjonaliteten som skal til for at arbeidstakeren ser godt foran skjermen. Hvis arbeidstakeren som skal ha brillene ønsker spesielle innfatninger som koster ekstra må han eller hun regne med å dekke dette selv.

Se forøvring lenkene nedenfor med mer detaljert informasjon om reglene rundt databriller.

Andre sider med informasjon om databriller:

- Arbeidstilsynets infoside om regler angående databriller

- Infoside om skattemessig behandling av databriller betalt av arbeidsgiver